นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของทางเราจึงได้มีการจัดตั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านเพื่อให้สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกทุกคนได้เป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากท่าน ทางเราจะมีการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียและผลกระทบต่อตัวของทุกท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร และอีเมล เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ทางเราจะนำมาใช้งานในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เว็บไซต์ของเรานั้นสามารถตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของท่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้ทางเรานั้นสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ส่วนที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านได้ทำการสมัครสมาชิกกับทางบริษัทของเราเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเกิด
 • เพศ

โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเป็นความจริงให้แก่บริษัทเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ สามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ได้ ซึ่งบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ทางเราอาจจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงและสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ และหากลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียจะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ส่วนที่ 3 การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กันท่านในการใช้บริการ
 • เพื่อสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจจะถูกนำมาใช้งานในการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ท่านรับทราบ
 • เพื่อใช้สำหรับยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานบนเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
 • เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์

ส่วนที่ 4 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแก้ไขได้เลยด้วยตัวเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้การลบข้อมูลบัญชีสมาชิกออกไปจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราได้อีกต่อไปในส่วนที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดให้สมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

ส่วนที่ 5 ระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งจะมีเพียงพนักงานหรือลูกจ้างของทางบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ทางบริษัทเท่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยและจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ส่วนที่ 6 รหัสผ่านประจำตัว (Password)

หากท่านดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะทราบรหัสผ่านประจำตัวของท่านเอง ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและดำเนินการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึงรหัสผ่านของท่านได้ ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านประจำตัวท่านสามารถดำเนินการร้องขอเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านได้ ซึ่งท่านจะต้องแก้ไขรหัสผ่านประจำตัวด้วยตัวของท่านเอง หากต้องการแก้ไขรหัสผ่านของท่านสามารถแก้ไขได้ที่เมนูข้อมูลสมัครสมาชิก

ส่วนที่ 7 การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลคุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและสามารถเข้าถึงบริการของเว็บไซต์เราได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ uniquebig.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลในส่วนของโปรแกรมที่ท่านได้ทำการเข้ามายังเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนอื่น ๆ ดังนี้

 • IP address ของคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมที่ใช้ในการเข้ามายังเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมายังเว็บไซต์ของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของทางบริษัทรวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ 

โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงการใช้บริการต่าง ๆ ให้มีความสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเก็บข้อมูลคุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ให้ถูกต้องและมีความเหมาะสมตามความสนใจของบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ส่วนที่ 8 ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทไม่ว่าจะเกี่ยวกับการยกเลิกความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนใด ๆ โปรดติดต่อเราได้เลยที่ บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด โทร : 02-922-0291