อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เป็นสิ่งที่ทุกออฟฟิศขาดไม่ได้ เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการทำงาน เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) สามารถรับส่งข้อมูลภายในออฟฟิศได้อย่างง่ายดาย เช่น การใช้โปรแกรมร่วมกัน, การใช้เครื่องพิมพ์ การใช้ฮาร์ดดิสก์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สารบัญ

สำหรับท่านใดที่ต้องการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เสถียร มีความเร็วแรงสามารถกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น วันนี้จะพาทุกท่านมาดูว่า อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจมีอะไรบ้าง เพื่อให้สัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi จาก router กระจายไปตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราใช้งานออนไลน์อย่างครอยคลุม

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค : Access Point

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจ

Access Point (AP) หรือแอคเซสพอยต์ ทำหน้าที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกกันว่า Router/ Switch หรือรับสัญญาณจากตัวกระจาย (access point) ตัวอื่นเพื่อขยายขอบเขตการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wifi) ให้ไกลมากยิ่งขึ้น

Access Point ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของท่านดู Netflix , YouTube หรือ application อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นสรุปง่าย ๆ คือ Access point เป็นตัวกระจายสัญญาณ wifi ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณ wifi ในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค : Power Line

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อธุรกิจ

Power Line หรือเพาเวอร์ไลน์ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สายไฟบ้าน เพื่อให้สายไฟบ้านทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปยังตัวรับ Power Line ปลายทางได้ ทำให้ไม่ต้องเดินสาย Lan สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เพียงแค่นำตัวรับเสียบกับสาย Lan ที่เชื่อมต่อกับ Router แล้วนำไปเสียบกับปลั๊กไฟ จากนั้นนำตัวรับสัญญาณไปเสียบที่ปลั๊กไฟอีกห้องก็สามารถใช้งานได้ทันที

เพราะฉะนั้น Powerline คือตัวแปลงของสายไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กลายเป็นสายเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน พร้อมช่วยขยายความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในจุดต่าง ๆ ที่อับสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านที่สัญญาณไม่ถึง

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค : Print Server

Print Server

Print Server หรือปริ้นเซิร์ฟเวอร์ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถแบ่งปันการใช้งานในระบบเครือข่ายได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องพิมพ์ หรือ Printer ใช้งานร่วมกันได้ผ่านทางระบบเครือข่าย (ต่อสายแลนเชื่อมเข้าหากัน) เปรียบเสมือนทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง มี IP Address เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค : Range Extender

Range Extender

Range Extender เรนจฺ เอกซ์เทนเดอร์ เป็นอุปกรณ์ขยายช่วงสัญญาณ Wireless อาศัยหลักการทวนสัญญาณให้เข้าไปถึงในจุดอับสัญญาณ หรือจุดที่ไม่สามารถเดินสายเข้าไปได้ ซึ่งช่วยกระจายช่วงสัญญาณให้กว้างขึ้น โดยที่เราไม่ต้องทำการเดินสายแลนใด ๆ เพียงแค่ใช้ตัว Wi-Fi Range Extender เสียบที่เต้ารับ หรือนำไปติดตั้งบริเวณที่พบสัญญาณของ WiFi ตัวแรก เพื่อทำหน้าที่การดูดสัญญาณ WiFi ของตัวแรกแล้วขยายสัญญาณออกมาอีกที เพื่อห้สามารถใช้งาน WiFi ได้อย่างราบรื่น

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค : Mesh WiFI

Mesh WiFI

Mesh WiFI เมช ไวไฟ นับว่าตัวเชื่อมต่อไร้สายแบบตาข่ายใยแมงมุมที่ทุกเครื่องเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด สามารถเพิ่มจุดกระจายสัญญาณได้ง่าย มีความเสถียรภาพและมีรักษาความเร็วของอินเทอร์เน็ตได้ดีกว่าอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ทั่วไป

สามารถใช้ชื่อ WiFi (SSID) เดียวกันได้ โดยระบบจะเลือกการเชื่อมต่อแต่ละจุดให้อัตโนมัติตามความเหมาะสม ซึ่งถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งหลุดออกจากระบบ เครื่องจะเชื่อมต่อเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ใช้ระบบไม่ล่มและใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไม่มีสะดุด

ขอบคุณข้อมูลจาก personet, mindphp

เทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

เทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

สำหรับหน่วยงาน หรือออฟฟิศใดที่ต้องการอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์คแบบไร้สายประสิทธิภาพสูง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ไร้สายด้วย ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากที่สุด คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ซีรีส์เดียวกัน หรือถ้าเลือกใช้ต่างผู้ผลิต ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของผู้ผลิตแต่ละราย โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการรับรองจาก Wi-Fi ก่อน และควรตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ดังนี้

  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล รัศมีของผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมถึง
  • ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น Access Point หรือผลิตภัณฑ์ไร้สายอื่นที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและกำลังส่งได้
  • ผลิตภัณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และมีผู้นิยมใช้จำนวนมาก
  • สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงมีฟังก์ชันการเข้ารหัสสัญญาณที่ใช้เพื่อความปลอดภัย
  • มีการพัฒนาและมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิต
  • อุปกรณ์เน็ตเวิร์คมีไฟแสดงสถานะการทำงาน มีเครื่องหมายแสดงการผ่านมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance

บทความแนะนำ

สรุป

นอกจากนี้ หากต้องการอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อนำมาใช้งาน คุณต้องพิจารณาก่อนว่า ต้องการกระจายสัญญาณกว้างขนาดไหน เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน และคุ้มค่ามากที่สุด เพราะฉะนั้น จึงควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจเสมอ

จึงขอแนะนำเลือกใช้อุปกรณ์เน็ตเวิร์คจากเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากทางเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Brother, Canon, Epson, Fujifilm, HP, Ricoh หรือ Samsung เป็นต้น

สินค้าทุกรายการรับประกันของแท้ คุณภาพดีจากแบรนด์ดังระดับโลก อีกทั้งทางเรายังมีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายนานถึง 20 ปี สามารถการันตีได้ว่า คุณจะได้รับสินค้าคุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ตลอดจนบริการหลังการขายอย่างน่าพึงพอใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-922-0291

E-mail : [email protected]

line : @ubcbiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

uniquebig.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน