วิธีจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

วิธีจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ในภาคของธุรกิจ ต่างทราบกันดีว่า ข้อมูลมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมาก ซึ่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลด้านบัญชี ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลสัญญาซื้อ-ขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนมีความจำเป็นในการทำการค้าทั้งสิ้น หากโดนโจรกรรมข้อมูลนำความลับไปเปิดเผย หรือทำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย อาจจะส่งผลกระทบการทำธุรกิจระยะยาวเป็นแน่

เพราะฉะนั้น เมื่อสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการทำธุรกิจแทบทุกภาคส่วน และเกิดกลุ่มมิจฉาชีพก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ธุรกิจหรือระบบหลังบ้าน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ นั่นหมายความว่า หากข้อมูลธุรกิจตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี อาจจะทำให้ข้อมูลและธุรกิจของคุณไม่ปลอดภัยได้ ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีมาตรการหรือวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น สำหรับธุรกิจหรือองค์กรไหรที่ยังไม่มีการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ดี สามารถนำวิธีดังต่อไปนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ เพื่อสร้างความปลอดภัยที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัย 

วิธีจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

การติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัย (Security Software) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบโดยนักโปรแกรมเมอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณถูกบุกรุก ลดปัญหาไวรัสทำลายข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัย Security Software มีอะไรบ้าง!?

 • Access control
 • Anti-keyloggers
 • Anti-spyware
 • Anti-subversion software
 • Anti-tamper software
 • Antivirus software
 • Cryptographic software
 • Firewall
 • Intrusion detection system (IDS)
 • Intrusion prevention system (IPS)
 • Sandbox

2. หมั่นอัปเดตโปรแกรม และระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

วิธีจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตเป็นประจำจะช่วยรักษาความปลอดภัยได้มากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมที่มีการอัปเดทให้ทันสมัยมีการเพิ่มคุณสมบัติความสามารถใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ ข้อบกพร่องของตัวโปรแกรม เพราะฉะนั้น จึงควรต้องทำการอัปเดต อยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac และซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัส/มัลแวร์ต่าง ๆ  ล้วนต้องทำการอัปเดตเพื่อความปลอดภัยทั้งสิ้น

3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

วิธีจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

ข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ควรกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือเข้าใช้งาน เช่น การกำหนดให้เข้าไปอ่าน (Read) ข้อมูลได้, กำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (write) หรือจำกัดบางคนไม่ให้เข้าถึงข้อมูล เป็นต้น เพราะฉะนั้น คุณต้องดูความเหมาะสมกับขอบเขตงานของกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละคน เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายหรือข้อมูลถูกทำลาย

 4. สร้างกฎระเบียบการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน

อุปกรณ์สำนักงาน

ทางบริษัทควรออกนโยบายจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นระเบียบแนวทางให้พนักงานใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน โดยเฉพาะ flash drive หรือ External Harddisk กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรมีการสแกนไวรัสก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าอุปกรณ์ตัวไหนที่เคยไปเสียบคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัส และเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อาจติดไวรัสและแพร่ไวรัสลงสู่ข้อมูลอื่น ๆ ภายในคอมพิวเตอร์จนเสียหายได้ ดังนั้น การสร้างกฎระเบียบการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

5. ตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

หากรหัสผ่านของคุณเดาได้ง่าย อย่างเช่น 123456789 , วัน/เดือน/ปีเกิด หรือรหัสที่เหมือนกับ Username ควรตั้งรหัสผ่านใหม่ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บรรดาแฮกเกอร์หรือผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ ซึ่งรหัสผ่านที่ปลอดภัยควรตั้งให้มีความยาวไม่สั้นจนเกินไป และควรมีอักขระพิเศษ (@#$%^&*) มีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผสมกัน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ช่วยรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

 6. สำรองข้อมูลมากกว่า 1 ที่

อุปกรณ์สำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไว้หลาย ๆ ส่วน อย่างการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Schedule Backup) และเก็บข้อมูลสำรองไว้ในที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือเผลอทำให้ข้อมูลสูญหาย ก็ยังมีข้อมูลสำรองอยู่ แต่ถ้าไม่มีการ Backup ข้อมูลเลย กรณีที่ข้อมูลสูญหาย อาจไม่สามารถนำกลับมาได้อีก

7. ไม่ใช้เครือข่ายสาธารณะ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

หากคุณต้องทำงานนอกสถานที่ควรมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์คไปใช้ส่วนตัว ไม่ควรขอใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่สาธารณะ ถ้าคุณไม่อยากให้แฮกเกอร์เจาะระบบของคุณ เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถดักจับและฝังสคริปไวรัสผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสามารถทำลายข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

8. เลือกคนที่ไว้ใจในการเก็บรักษาข้อมูล

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลสำคัญบางประเภทอาจต้องแชร์ให้คนในทีมร่วมดำเนินงานด้วย เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ดังนั้น ข้อมูลไหนที่มีความสำคัญ ควรคัดผู้ร่วมทีมในการรับรู้ข้อมูลสำคัญ ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลลับจากลูกค้ารายใหญ่ที่ห้ามเปิดเผยรายละเอียด ถึงแม้ต้องใช้ทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานมาช่วยต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ ก็ควรคัดคนที่ไว้ใจได้ในการรับทำงานนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับสำคัญ และป้องกันข้อมูลเล็ดลอดไปเปิดเผยสู่ภายนอก

บทความแนะนำ

สรุป

มาเริ่มป้องกันข้อมูลสูญหายกันตอนนี้ ดีกว่ามานั่งแก้ปัญหากันภายหลัง ยิ่งการทำธุรกิจต้องมีการแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งในตลาด ข้อมูลความลับภายในธุรกิจจึงต้องเก็บในที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้น ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลรั่วไหล และสำหรับนักธุรกิจท่านใดที่ต้องการซอฟต์แวร์คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ มอบประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างดีเยี่ยม เว็บไซต์ Uniquebig พร้อมให้บริการ การันตีด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนานกว่า 20 ปี อีกทั้ง ยังมีอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไอที หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เหมาะแก่การทำธุรกิจมากมาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-922-0291

E-mail : [email protected]

line : @ubcbiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

uniquebig.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน