Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร!?

Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร

Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร!? Server เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูง มีโปรแกรมที่ให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ ในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายที่มีลูกข่าย เมื่อมีผู้มาขอใช้บริการ Server จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในเครื่องเพื่อให้บริการทันที

สารบัญ

Server ต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร?

  • สามารถรองรับการใช้งานและประมวลผลที่มีขนาดใหญ่ได้ดี
  • สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
  • ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • ถูกออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
  • รองรับการใช้งานหลากหลาย สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานได้
Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร!?

ระบบปฏิบัติการเครื่อง Server มี 3 ประเภทดังนี้

1. Linux Distribution ซึ่งได้รับความนิยมคือ Debian, Ubuntu, Redhat และ Fedora เป็นต้น Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีนักพัฒนาอยู่ทั่วโลกร่วมกันพัฒนาด้วย

2. Windows ที่นิยมใช้เป็น server ได้แก่ Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการจากไมโครซอฟท์ที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. Unix เป็นระบบปฏิบัติการณ์เก่าแก่ระบบหนึ่ง ที่ยังใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ ได้แก่ BSD

บริการของ Server สามารถแบ่งได้เป็น 4 หน้าที่หลัก ๆ ดังนี้

Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร!?

1. Web server คือโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องฝั่ง Server (Host) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากการร้องขอของฝั่ง Client (โดยผ่านทาง Browser) และประมวลผลการทำงานจากการร้องขอดังกล่าว

2. Mail Server คือ Server สำหรับจัดการรับอีเมลและส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. DNS server คือโปรแกรมมีหน้าที่ให้บริการด้านโดเมนเนมค่อยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เป็น IP Address โปรแกรมที่นิยมใช้คือ bind9

4. Database server เครื่องบริการข้อมูล ที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล ลบ หรือแก้ไข สำหรับโปรแกรมบริการระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้ ได้แก่ MYSQL หรือ Microsoft Access เป็นต้น

รูปแบบการทำงานของ Server สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากความสามารถของเครื่อง Server ส่วนใหญ่มีความสามารถสูง โดยการทำงานแต่ละอย่างของ Server จะทำงานใน Port ที่ต่างกันไป นอกจากนี้ Server มีความสามารถมากกว่าคอมพิวเตอร์ ให้ความปลอดภัยสูง ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วและระบบลื่นไหลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลผ่าน Mail Server หรือการสิ่งพิมพ์งานผ่าน Print Server โดยไม่ต้องประกอบสายต่าง ๆ เพราะ Server พร้อมเป็นศูนย์กลางให้กับองค์กร ช่วยลดเวลาในการทำงานและการติดต่อสื่อสาร ทำให้องค์กรมีระบบระเบียบมากขึ้น

Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจยุคใหม่อย่างไรบ้าง!?

Server มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่อย่างไร!?

1. มีความปลอดภัยสูง

กรณีที่เครื่อง Server เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ ทางผู้ดูแลหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Server จะทำการตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ใน Server มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งช่วยสำรองข้อมูลสำคัญภายในองค์กร จึงทำให้เรามีความมั่นใจว่า ข้อมูลทุกอย่างจะไม่สูญหายหรือรั่วไหลแน่นอน

2. มีความน่าเชื่อถือ

ระบบ Server ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลการใช้งานและรองรับการทำงานของ Software และ Application ได้พร้อม ๆ กัน มีฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิด Downtime หรือความเสียหายของข้อมูลได้

3. จัดการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เครื่อง Server สามารถรองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้ดูแลสามารถเข้าถึงระบบ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขจัดการข้อมูล รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกันทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

4. มีระบบการจัดการที่ง่าย

Server มีการติดตั้ง Software ที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการหรือตั้งค่าได้ง่าย ลดความซับซ้อนในการทำงานของโปรแกรม หรือ Application บน Server ที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ทำให้ผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ทั่วถึง

ธุรกิจรูปแบบไหนควรเลือกใช้ Server มากที่สุด!?

  • ธุรกิจที่ใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 เครื่อง
  • มีการใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ปริ้นเตอร์ร่วมกัน
  • มีพนักงานภายในองค์กรที่ทำงานนอกสถานที่หรือ WFH
  • มีข้อมูลส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกันและต้องการสำรองข้อมูลหรือป้องกันการสูญหาย
  • มีข้อมูลความลับที่ต้องการเข้ารหัสและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งการเก็บข้อมูลใน Server ปลอดภัยกว่าการเก็บในคอมพิวเตอร์ทั่วไป
Server

วิธีการเลือก Server ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ!?

การเลือกใช้ Server ให้เหมาะกับธุรกิจต้องดูรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่พนักงานใช้กันบ่อยที่สุด เช่น ถ้าเป็นการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานทั่วไปอย่าง file sharing, word, excel, printer อาจเลือกเป็น Server ที่มีราคาถูกไม่แพงมาก แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานหนัก มีการเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ Database ควรเลือก Server ที่สามารถประมวลผลและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

บทความแนะนำ

สรุป

นอกจากนี้ คุณต้องพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยหรือตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการใช้งานด้วย ซึ่งในแต่ละธุรกิจควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้าน Server โดยเฉพาะ ซึ่งก่อนติดตั้ง Server ควรศึกษาข้อมูลหรือการบริการให้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

เพราะฉะนั้นแล้ว ธุรกิจใดต้องการ Server ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อการทำงานมาใช้งาน สามารถปรึกษาทางเราได้ โดยทางเราเป็นบริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานจากแบรนด์ชั้นทั่วโลก ได้แก่ Brother, Canon, Epson, Fujifilm, HP, Ricoh หรือ Samsung เป็นต้น รับประกันสินค้าแท้ มีคุณภาพดีจากแบรนด์ดัง การันตีได้เลยว่า คุณจะได้สินค้าและการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายอย่างแน่นอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-922-0291

E-mail : [email protected]

line : @ubcbiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

uniquebig.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน